9 - Trắc nghiệm "Biết Chuyển động trong nước"

Các kiểu bơi khác nhau được tạo thành do các cách chuyển động khác nhau. Trong thi đấu, có 4 kiểu bơi cơ bản được áp dụng là: Ếch, trườn sấp, ngửa và bướm. Nắm chắc bản chất của chuyển động bơi lội trong môi trường nước, người ta sẽ học bơi nhanh hơn, bơi đúng, bơi đẹp và ít tốn sức hơn. Tri thức là sức mạnh!