6 - Trắc nghiệm "Biết Thở"

Trong phòng chống đuối nước và bơi lội, kỹ năng Thở dưới nước rất quan trọng. Biết thở là có khả năng thoát đuối nước 70% và coi như sắp biết bơi. Trước khi tập thở, người học cần có những kiến thức cơ bản liên quan tới hệ hô hấp và khả năng sử dụng nó trong môi trường nước.