Bản quyền ©Pi C&E GCNĐK QTG 2910/2013/QTG

LogoEboi2
"Để trẻ em không còn bị đuối nước"

Q.1
Sơ cấp cứu (SCC) người đuối nước bao gồm: *

(Việc sau khi vớt nạn nhân đuối nước lên bờ)

duoi nuoc 3

Q.2
Sau khi xóc nước, việc tiếp theo là gì? *